Groeien in tevredenheid en vrede.

Wandelen langs de levenslijnen van Franciscus van Assisi en Leonard Cohen

Waarover? 

Het wordt een samenkomst over de spirituele groei in het leven van Franciscus en Cohen. Wat hebben ze gemeenschappelijk?

Wat kunnen we van hen leren voor ons eigen leven en samenleven hier en nu? Hoe zit het met de spirituele groei in ons eigen leven?

Hoe?

Onze samenkomst start met een korte aanzet over het leven van Franciscus en Cohen: een inzicht dat ons kan inspireren. Daarna is er een eerste ronde van uitwisseling: wat raakt ons in de levenscurve van Franciscus en Cohen?

In een tweede ronde focussen we op ons eigen leven: hoe zit het met de levenslijnen en de spirituele groei in ons leven? Wat is de curve van ons eigen leven?

We eindigen onze uitwisselingen met een bezinning en een blik op de toekomst. Hoe kunnen we de doorgroei meemaken die Franciscus en Cohen mochten beleven? 

De samenkomst is niet ‘een passief luisteren naar een theoretische conferentie’. We komen zelf op verhaal en het wordt een uitwisseling met elkaar, in een klimaat van vrijheid en openheid. We focussen op inspiratie om te leven. Iedereen krijgt de kans om de eigen inbreng te doen maar niemand wordt tot iets verplicht.

Omwille van voldoende diepgang in het groepsgebeuren is het aantal deelnemers beperkt tot 15.

Wanneer?

Er is eenzelfde aanbod in de namiddag en in de avond.    Maandag 4 oktober om 14.30u. Of maandag 4 oktober om 19.30u.

Waar? Zaal Seelos -  Clemenspoort - Overwale 3 - 9000 Gent.

Bijdrage? 10 euro, inclusief syllabus en drankje. Ter plaatse te betalen.

Info en aanmelden op voorhand: ilse@clemenspoort.be 

Met vermelding: namiddagbijeenkomst of avondbijeenkomst. Meer info en vragen: Jean-Paul Vermassen 0499/ 284 281 


Zin in boeken

Wat? 

Zingeving, spiritualiteit en religie in recente boeken: je kan er een hoge stapel mee maken.

Wie vindt de weg nog door het bos? Welke zingevingsboeken zijn aan te bevelen? Welke zouden we zelf kunnen aanprijzen?

Jean-Paul Vermassen presenteert de boeken die hij in de lange lockdowntijd heeft gelezen. Hij ordent ze thematisch en geeft de nodige toelichtingen. Ze gaan over diverse levensdomeinen. 

De deelnemers krijgen de kans om te reageren en met hem in dialoog te gaan. Ze mogen hem gerust ook aanvullen.

We maken er een inspirerende en ontspannende avond van. En daar hoort ook een lekker wijntje of ander drankje bij.  

‘Zin in boeken’ is een initiatief van het Clemensboekenpunt.

Wanneer? Woensdag 13 oktober om 20 uur.

Waar? Clemenspoort - Overwale 3 - 9000 Gent.

Bijdrage? 5 euro, inclusief wijn of ander drankje. Ter plaatse te betalen.

Info en aanmelden op voorhand: bernadette@clemenspoort.be 


Boeken lezen. Het leven lezen. Elkaar lezen.                                                      Een samenkomst over de kracht van zingevingsboeken in ons leven

Waarover? 

Dit is een samenkomst zonder inleiding. We starten meteen met een uitwisseling van de getuigenissen van de deelnemers. Elk van de aanwezigen presenteert een zingevingsboek dat hem of haar bijzonder heeft geraakt. Een boek dat het eigen leven op het vlak van betekenisbeleving en zingeving sterk heeft bepaald en misschien nog steeds.

Na de eerste ronde van uitwisseling van de persoonlijke verhalen is er nog een tweede gespreksronde in groep. Wat leren we over de kracht van woorden en boeken in en voor ons leven? Wat leren we over het belang van bronnen van zingeving en spiritualiteit in ons leven?

Wie wenst, kan aan het einde van de samenkomst een lijstje aan de andere deelnemers bezorgen met andere waardevolle, inspirerende boeken op het vlak van zingeving, spiritualiteit en religie.

Hoe?

De samenkomst veronderstelt een bereidheid om het eigen verhaal te doen. Het is belangrijk dat de deelnemers ook aandachtig naar elkaar willen luisteren.

We zorgen ervoor dat er een goede balans is in de uitwisseling. Dat iedereen op verhaal kan komen, dat niemand te lang aan het woord is.

De avond is open. Elke levensbeschouwing kan en mag aan bod komen: humaan én religieus, christelijk en andersgelovig. Als we maar bereid zijn voor elkaar open te staan in een klimaat van openheid en respect, van zoeken en verdiepen. 

Omwille van voldoende diepgang in het groepsgebeuren is het aantal deelnemers beperkt tot 15.

Wanneer?

Er is een namiddagaanbod op maandag 8 november om 14.30u in zaal Seelos.

Er is een avondaanbod op dinsdag 9 november om 19.30u in zaal Seelos.

Waar? Zaal Seelos -  Clemenspoort - Overwale 3 - 9000 Gent.

Bijdrage? 10 euro, inclusief syllabus en drankje. Ter plaatse te betalen.

Info en aanmelden op voorhand: ilse@clemenspoort.be 

Met vermelding: namiddagbijeenkomst of avondbijeenkomst. Meer info en vragen: Jean-Paul Vermassen 0499/ 284 281 


Wie is Jezus voor jou?

Mag de echte Jezus weer opstaan?

Wat kan dat voor ons betekenen vandaag en morgen?

Waarover en hoe? 

Een samenkomst voor mensen met een open en vrije geest. We beginnen met een eerlijke verkennende uitwisseling. Spreekt Jezus jou nog aan? In welke zin? Hoe inspireert hij jou? Welke vragen en twijfels heb je erbij?

In een eerste uitwisseling krijgt iedereen de kans om de eigen gedachten uit te spreken.

In een tweede ronde wordt er een gebalde kennismaking met het recente historisch-wetenschappelijke aangereikt. Wie was de werkelijke Jezus? Wie was de joods prediker Jezus van 2020 jaar geleden? En hoe zag hij zichzelf? En welke opvatting over Jezus hadden Paulus, de drie eerste evangelisten en de evangelist Johannes? En hoe evolueerde het denken over Jezus verder in de eerste eeuwen van het christendom?

Vanuit de korte samenvatting van het huidig Jezusonderzoek komen we terug naar onszelf en ons leven vandaag. Wat is onze reactie op de schets van het Jezusonderzoek? Wat betekent een en ander voor ons christen zijn, voor het christendom en de kerk vandaag?

Kan juist de terugkeer naar de werkelijke Jezus een nieuwe kans zijn in de overgangstijd die we in christendom en kerk meemaken vandaag? Wat betekent het: vandaag mens te zijn in de g(G)eest van de historische Jezus?

Het wordt misschien een samenkomst met verrassingen. Een nieuwe kennismaking met Jezus met nieuwe hoop en nieuwe inspiratie voor ons leven en voor ons spirituele en pastorale inzet.

Omwille van voldoende diepgang in het groepsgebeuren is het aantal deelnemers beperkt tot 15.

Wanneer?

Er is eenzelfde aanbod in de namiddag en in de avond.

Maandag  6 december om 14.30u in zaal Neumann.

Of maandag 6 december om 19.30u in zaal Seelos.

Waar? Zaal Seelos -  Clemenspoort - Overwale 3 - 9000 Gent.

Bijdrage? 10 euro, inclusief syllabus en drankje. Ter plaatse te betalen.

Info en aanmelden op voorhand: ilse@clemenspoort.be 

Met vermelding: namiddagbijeenkomst of avondbijeenkomst.                                                                        Meer info en vragen: Jean-Paul Vermassen 0499/ 284 281