Het cement van een goede samenleving

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:01

Wie zorgen voor het cement van een goede samenleving?

Het zijn zij die ‘de boel bij elkaar kunnen houden’.

Het zijn zij  die iedereen erbij laten horen,

die allen laten meetellen en meedoen.

Het zijn zij die iedereen voor iedereen laten zorgen,

die allen vertrouwen laten krijgen in allen.

Het zijn zij die iedereen perspectief op een goede toekomst geven,

die allen laten mee zorgen voor een gedeelde toekomst.

Het is de opdracht van de overheid en van de politieke leiders.

Het is de opdracht van de burgers en hun organisaties.

Het is de opdracht van elk van ons.

Wie vernietigen het cement van een samenleving? 

Het zijn zij die wantrouwen en wrevel tussen mensen vergroten.

Zij kiezen voor een toekomst van conflict en geweld.

Zij die mensen en groepen als minderwaardig, boosaardig en kwaadwillig bestempelen, zij stimuleren de angst van mensen voor mensen en ondermijnen de saamhorigheid van een samenleving.

Zij die polarisatie en tegentelling tussen mensen verscherpen, zij wakkeren het defensieve, het rancuneuze en het agressieve in mensen aan.

Zij die klagen en zeuren over anderen vergroten de verdeeldheid in de samenleving. Ze versmallen de gedeelde weg.

Ze effenen het pad voor sterke leiders en extremistische partijen.

Ze ontnemen mensen de hoop en het geloof

in een vredevolle samenleving, in een gedeelde toekomst.

Daarom zijn de gidsen in dialoog en toenadering tussen mensen en groepen zo kostbaar voor een samenleving.

Zij zijn de bruggenbrouwers en eenheidsfiguren.

Het zijn zij die de angst en de haat in mensen kunnen temmen en omvormen. Zij zijn het cement van een goede samenleving.

Lees Rik Coolsaet,

Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging.


«   »