De weg van een universele, sociale ethiek en spiritualiteit in dienst van een verenigde wereld

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:07

De weg van verbinding in de samenleving?

Niet alleen denken aan eigen vrijheid,

maar tegelijk ook ijveren voor rechtvaardigheid. 

Niet alleen zorgen voor gelijkheid,

maar tegelijk ook denken aan diversiteit en pluraliteit.

De weg van verbinding in de samenleving?

Niet alleen oog hebben voor productiviteit en winstmaximalisatie,

maar terzelfdertijd werken aan duurzame economie.

Niet alleen de materiële dimensie van de mens

en de economische dimensie van de maatschappij behartigen,

maar ook aandacht schenken aan de geestelijke, religieuze dimensie

en de ethische dimensie van mens en samenleving.

De weg van verbinding in de wereld?

Niet alleen ruimte scheppen voor co-existentie van culturen en religies, maar ook dialoog, toenadering en vrede ter harte nemen.

Niet alleen tolerant zijn, maar ook wederzijdse publieke erkenning

en inpassing van de eigen waarden in een gemeenschappelijk waarden-geheel waarmaken.

Niet alleen mannen aan het woord,

maar ook vrouwen laten meespreken.

De weg van verbinding in de wereld

is de weg naar ‘meer samen’ gaan.

Het is de weg samen gaan: met ‘allen’ samen.

Het is de ongelooflijke kracht van samen sterk.

Vrij naar Hans Küng, in zijn boek ‘Mondiale verantwoordelijkheid’.                   Het gaat over zijn zoektocht naar een universele, sociale ethiek en spiritualiteit in dienst van een verenigde wereld.


«   »