De weg van verbinding is de weg van broederschap en zusterschap

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:10

Waar is de broederschap vandaag?

De weg van verbinding in de samenleving komt

er via de weg van broederschap en zusterschap. Maar waar is de broederschap vandaag? Na twee eeuwen moderne tijd hebben we meer vrijheid en gelijkheid. Maar waar is de broederschap in deze tijden van polarisatie alom?

Tot nu toe kwam voor velen het vrijheidsverlangen op de eerste plaats: ‘Ik wil vrij kunnen zijn en mijn leven zelf kunnen invullen en bepalen’. Maar wat betekent onze vrijheid nog als iedereen de eigen vrijheid steeds maar verder uitbreidt en daarvoor de vrijheid van de ander verdrukt? De ander belemmert mijn vrijheid en eigenheid, de ander moet weg!

 

De weg van broederschap en zusterschap kan een tegengewicht vormen, een andere weg inslaan. Broederschap kan balans brengen. Het is een brug tussen vrijheid en gelijkwaardigheid.

Broederschap vertrekt niet van ‘het ik’ of ‘de eigen identiteit’ en ook niet van de eigen natie, cultuur of religie. Broederschap is meteen gericht op de ander. Men bereikt het door een goed contact te hebben met de ander.

Bruggen over verschillen

In een wereld die heel divers is geworden, zijn verbinding en eenheid een nieuwe en lastige opdracht. Hoe kunnen we omgaan met mensen en groepen  die een heel andere cultuur, taal en religie hebben?

Hoe kunnen we elkaar begrijpen? Hoe kunnen we onze verschillen en tegenstellingen overbruggen? Hoe kunnen we onze onwennigheid en angsten overwinnen? Wil die vreemde en stuwende ander zich niet opdringen aan ons en ons domineren? Wil de ander niet onze eigenheid afnemen of vernietigen?

Misschien kan de behoedzame en hartelijke weg van openheid en verbinding helpen om vooroordelen, misverstanden, afstand en diep wantrouwen weg te nemen. Misschien is starten ‘in een geest van broederschap’ met enkele mensen-van-goede-wil een goed begin.

Misschien zijn uitwisseling en wisselwerking de bouwstenen voor een hechte broederschap? Misschien is broederschap het goede fundament om ook moeilijke kwesties van verschil en tegenstelling te bespreken? Misschien is er verbinding in diversiteit nodig door compromis en verandering van eigen denken en doen?

 

Het vermogen tot zelfgave en zelfverlies

 Broederschap en zusterschap kunnen ons leren dat we niet minder of meer zijn dan de anderen, dat we finaal dezelfde weg van menselijkheid gaan. Broederlijke verbinding kan ons helpen om elkaar het kostbaarste in het leven te gunnen: vrijheid, zorg voor de ander, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, ruimte  voor elkaars eigenheid, bereidheid om zelf te groeien in openheid en verbinding.

Het bestaat en het kan

De moeilijkste opdracht is ook de meest kostbare weg om verbinding en verbondenheid te bereiken: het is het vermogen om het eigen ego, het eigen belang, de eigen cultuur, de eigen natie, de eigen religie te openen en te overstijgen. Dat is pas echte, grootse broederschap. Dat is vereniging in verschil en tegenstellingen.

Het is de bereidheid tot zelfverlies.

Onszelf kunnen relativeren, opgeven, onszelf loslaten, veranderen, vernieuwen, verruimen. Het is de weg van zelfgave en zelf-overstijging. Het is de enige weg die leidt naar toenadering, verbinding en vereniging.

Onszelf kunnen verliezen om verbinding met de ander te kunnen vinden. Het is de weg die grote humanisten en grote godsdienstige gidsen in alle religieuze tradities al zijn gegaan in vroegere tijden.

Broederschap en zusterschap in verschil en tegenstelling:

het bestaat, het kan.

Het is de weg van openheid en verbinding.

Het is de V-weg. 


«   »