Het morele denken van Rome

Gepubliceerd op 7 april 2021 om 12:40

Diverse relatievormen of vele wegen van liefde zijn waardevol
en kunnen een zegen zijn én gezegend worden

Het opiniestuk van Ignace Verhack geeft ons een heldere analyse van de ontoereikendheid van het morele denken van Rome.

Nog interessanter is de open ruimte die Ignace Verhack ons wijst om als verantwoordelijke christenen, pastorale werkers, christelijke organisaties en groepen en geloofsgemeenschappen – via ons eigen geweten en door gezamenlijke, geestelijke onderscheiding –  zelf onze weg verder te gaan in het omgaan met  onze levensrealiteit. En om die ook af te stemmen op de geest van Jezus en het evangelie.

Ik hoop dat de bijdrage van Ignace Verhack ruim wordt verspreid.

Het is een heel goede aanzet om in het leven en werkveld positief
bezig te blijven met samenleven en spiritualiteit in een christelijke spirit.

Jean-Paul Vermassen


«   »