Wanneer gebeurde het eerste Pinksteren?

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:42

Marcus zegt niets over Pinksteren. Bij Johannes kwam de Geest over de apostelen op Pasen. Lucas - in de Handelingen van de Apostelen -

heeft het over de dag van Pinksteren, 50 dagen na Pasen.

Wanneer gebeurde het eerste Pinksteren? We weten het niet exact.

Kwam die eerste Pinksteren op één dag of was het eerder een proces? Hoe gebeurt het bij ons? Hoe verloopt het in de Kerk vandaag? Wie kan het? Wie begint eraan?

Wie blaast de somberheid om dingen die anders lopen dan we droomden weg? Wie blaast ons pessimisme over mens en maatschappij weg? Wie kan onze ogen en ons hart openen:

om het nieuwe vuur te zien, te benoemen en te versterken?

Kunnen we - zoals Paulus - stichters en trekkers worden van nieuwe cirkels van Geestkracht?

De tekens van een nieuw Pinksteren zijn dezelfde als toen.

Pinksteren is daar waar mensen vanuit begeestering in beweging komen. Pinksteren is daar waar, van ziel tot ziel, vonken en vuur  verder kunnen lopen. Zo kan de Geest, telkens weer opnieuw, met ‘onweerstaanbare kracht’ komen: zoals lopend water sterk is,

zoals stromend water steeds nieuwe wegen zoekt.

Pinksteren gebeurt daar waar mensen nieuwe wegen voor geloof en Kerk zien en gaan. Het is een be-Geestering die nieuwe wegen baant.


«   »