We hebben nood aan een nieuw tijdperk: een tijdperk van de vrije Geest In de lijn van de visie van Paulus

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:57

Paulus zag het christendom als het begin van het nieuwe tijdperk van de Geest van Jezus. Het is de Geest die hem zelf van ‘zijn oude paard gooide’ en hem op heel nieuwe wegen plaatste, de Geest die hem tot ‘apostel na de twaalf’ maakte. En inderdaad, niet door de historische Jezus is Paulus geroepen, maar door een religieuze ervaring in de tijd na Jezus.

Over de nieuwe, vrije werking van de Geest lezen we overvloedig in de brieven van Paulus. We proeven daarin een klimaat van nieuwe vrijheid. Elk mag er zijn met zijn of haar eigen gaven van de Geest.

Elk mag met de eigen roeping en zending tot kerkopbouw bijdragen.

‘Laat elk talent beschikbar zijn.’

De enen met de gave van de profetie. De anderen met de gave van dienstbetoon. Weer anderen met de gave van onderwijs. Sommigen kunnen zich toeleggen op bemoediging. Anderen zijn goed in delen.

Er zijn er die goed zijn in het scheppen van eenheid en in het geven van leiding. Anderen zijn er met hun barmhartigheid. Weer anderen hebben de gave van de blijmoedigheid.

Waarop wachten we vandaag? In de lijn van de visie van Paulus is er meer vrijheid in de Kerk mogelijk dan velen denken en beweren.

Laten we de weg van de vrije Geest gaan vandaag.

Het is tijd voor een nieuw tijdperk in ons christelijk samenkomen,

in de Kerk en in de wereld. We hebben nood aan een nieuwe inbraak of doorbraak van de Geest, gewoon zoals het bij Paulus zelf gebeurde, bij die krachtige en vurige apostel na en naast de twaalf.


«   »