De weg van verbinding volgens de joodse profeet Jesaja

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 19:03

Wat onrechtvaardig is, ombuigen tot gerechtigheid,

waar mensen gekneld worden ze ruimte geven

en waar ze worden verdrukt vrijheid brengen.

Met wie honger heeft jullie brood delen,

arme zwervers en vreemdelingen in jullie huizen opnemen,

aan havelozen kleding geven

en jullie niet onttrekken aan de zorg voor je verwanten.

Het is de weg van verbinding volgens de profeet Jesaja.

Het is de weg van de God van verbinding in de joods-godsdienstige traditie.

Dan zal het licht doorbreken van een nieuwe samenleving

en het geluk zal met allen zijn.

Houd niemand onder de knoet.

Wijs niemand met de vinger.

Vertel over niemand kwaad.

Zorg voor de armen als voor jullie eigen familie.

Geef te eten aan wie honger heeft.

Het is de weg van verbinding volgens de profeet Jesaja.

Het is de weg van de God van verbinding in de joods-godsdienstige traditie.

Waar dit gebeurt, zal de nacht een klaarlichte dag worden.

Het maatschappelijke onbehagen zal verdampen.

Tevredenheid van allen om allen zal als een bron zijn

die niet meer uitdroogt.

God zal weer een Naam worden

met kracht en gezag voor mens en samenleving.

Vrij naar Jesaja 58, 6-11


«   »