Bij jezelf zijn, er zijn voor de ander, er zijn vanuit God: ze liggen in elkaars verlengde

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 19:05

Wie tot inkeer komt, heeft weet van de diepte van het leven.

Wie de oneindigheid in het leven proeft, heeft connectie met een Bron die doet leven. Zelfinkeer is de weg naar het goddelijke.

In de verbinding met ons diepere zelf komen we ook in contact met het transcendente in en doorheen ons.

Verbinding met ons diepere innerlijk is dieper bestaan.

Dieper leven en samenleven komen vanuit een sterke spirituele connectie.

Een hoger bewustzijn begint bij ons zelfbewustzijn. Het religieuze komt langs het menselijke. Het religieuze komt langs duizend kleine dingen.

Thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij de anderen en bij de dingen om ons heen: dat is de weg om ook thuis te komen bij het goddelijke,

het eeuwige in het leven. Wie er is voor zichzelf, zal ook zijn ziel vinden en bewaren. Er zijn bij en in jezelf: het is de weg naar blijvende levensbezieling.

Onze innerlijke bezieling is een bron die ook anderen kan laven.

Wie bezield en begeesterd is, kan in vrede naar anderen gaan en voor hen openstaan. Jezelf op de goede wijze liefhebben is de weg openen om de ander lief te hebben. Als je niet meer met jezelf hoeft bezig te zijn, kan je naar de ander gaan. Liefde voor de ander is er kunnen zijn voor de ander, weg van jezelf. Liefde voor de ander is de ander beluisteren en opbouwen.

Zelfliefde en liefde voor de naaste lopen in elkaar over.

Wie de andere liefheeft en met anderen goede relaties heeft,

zal ook beluisterd en aanvaard worden, zal graag gezien worden.

Het is in de gave van de liefde dat ook het goddelijke,

het eeuwige te proeven zal zijn. Goede zelfverbinding, een goede verbinding met de ander en een goede verbinding met het goddelijke

zijn als communicerende vaten.

Vrij naar S. Kierkegaard (Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus, 1813-1855).


«   »