Zien waar de Geest aan het werk is vandaag!

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 11:12

Bedrukt. Hoop niet bewaarheid. Alvast niet in de lijn van de zelf-gekoesterde verwachtingen. Zo was het bij de Emmaüsgangers na Jezus’ dood. Zo was het in de tijd van Paulus en de evangelisten

bij het uitblijven van de wederkomst van Jezus. Zo is het voor vele christenen en kerkmensen ten aanzien van de -

Zijn vele ogen niet - eerst – eerst een tijd verhinderd om Hem te zien, altijd  maar opnieuw? Kijken velen niet nog met de ogen van hun oude patronen en verwachtingen? Zo herkenden de Emmaüsgangers de nieuwe Jezus eerst ook niet.

Maar zie, de nieuwe Jezusbeweging ontwikkelde zich

langs heel nieuwe wegen. Niet meer met de oude Joodse theologie,

niet meer in synagoge en tempel, niet meer via hogepriester, priesters en Sadduceeën groeide de jonge christelijk-joodse godsdienst verder. Maar met nieuwe opvattingen over de verhouding tussen Joodse godsdienst en niet-joden.

In een of ander huis, in nieuwe christelijke gemeenten, via plaatselijke stichters en voorgangers - mannen, vrouwen, paren, rondtrekkende verkondigers - ontlook een eigen christendom dat inspeelde op nieuwe situaties in nieuwe tijden.

Gebeurt het niet ook zo weer in onze tijd? Misschien moeten vele officieel-kerkelijke ogen nog worden geopend vandaag?

Met een nieuwe Jezusvisie! Op nieuwe plekken, op nieuwe wijzen en met nieuwe vormen, via nieuwe trekkers, bezielers en voorgangers

krijgen een nieuw christen zijn en een nieuwe kerkbeleving

verder gestalte anno 2020: in bescheidenheid en eenvoud,

ietwat onorthodox soms, niet altijd conform de bestaande officiële richtlijnen. Maar bij al wie het meemaken, gaan de ogen open en zijn de getuigenissen eensluidend: ons hart gaat branden!

Christenen ervaren in hun vrije, nieuwe samenzijn vandaag

wat ze uitzingen: ‘Wat altijd is geweest, het waaien van zijn Geest,

gebeurt aan ons vandaag.’

Laten we blijven hopen dat er officieel toch eindelijk ruimte mag komen voor de volheid van christelijke en kerkelijke vernieuwing.

Tegelijk is het wenselijk dat nieuwe trekkers, bezielers, voorgangers en nieuwe groepen en centra in de vrijheid van de kinderen Gods

rustig en vastberaden doorgaan.

Het is eigenlijk niets anders dan datgene wat de Geest hen ingeeft

en wat in de lijn ligt van wat Paulus aan zijn Galatengemeente schreef: 

‘Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt…

 In Christus Jezus is

niet de besnijdenis of onbesnedenheid van belang,

maar het geloof dat werkzaam is door de liefde…

 De hele wet is vervuld in dit ene woord:

U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’


«   »