Nieuwe uitdagingen en nieuwe wegen voor christenen en kerken Schitterend interview in Tertio 13 februari 2019 met Charles Delhez, jezuïet

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 11:15

Nieuwe wegen voor mens en samenleving

We moeten opnieuw mens worden. Machines nemen de plaats van de mens in. De mens moet opnieuw een centrale plaats innemen in de wereld. Het menselijk wezen moet zijn specifieke rol terugkrijgen. Aan het transhumanisme zijn risico’s verbonden. Kunstmatige intelligentie en andere interfaces bedreigen onze beschaving:  de mens wordt herleid tot het genereren van informatiebestanden en andere templates. Waarvoor kiezen we?

Nieuwe wegen voor geloof en Kerk

De geloofsverkondiging moeten nieuwe wegen gaan. De akker waarop Gods woord moet gestrooid worden, is anders geworden. Religie kan het beste in elke mens oproepen. Daarvoor kunnen we best terugkeren naar de bron: het evangelie van Jezus. Hij toont ons hoe de mens gemaakt is om zichzelf te overstijgen.

De katholieke Kerk bezondigde zich in het verleden te veel aan het in stand houden van tradities, dogma’s en hiërarchische regels.

Vitale gemeenschappen kunnen ons meer ademruimte geven. In Gods huis zijn er vele kamers. We mogen ons niet op onszelf terugplooien.

Zie ook zijn boek. Charles Delhez, Où allons-nous? De la modernité au transhumanisme.


«   »