Vierend brood en wijn worden voor elkaar! Daar blijft Hij aanwezig komen vandaag!!

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 11:18

Het gebeurt hier en daar, in Vlaanderen, in Nederland en wereldwijd.

Steeds meer. Het gebeurt, overal: in een kerkgebouw en in kapel, in een of andere zaal of huis.

Het is telkens weer zo waarachtig en krachtig. Een gemeenschap waarin geloofsgenoten rond de tafel brood en wijn worden met en voor elkaar. Nu eens wordt de viering gedragen door een gehuwde man, dan weer door een vrouw. Soms gaan twee vrouwen voor, soms een man en een vrouw (een paar!).

Ze dragen na de woorddienst ook het tafelgebed, vaak met de hele geloofsgemeenschap verzameld rond de tafel. Wat een intens en hoopvol gebeuren: een groep christenen die rond brood en wijn allen samen ‘het mystieke lichaam van Christus’ worden.

Zo wordt het ‘doorleefd’ ervaren door de aanwezigen, telkens wanneer en waar voorgangers - wie en hoe ze ook zijn - waarachtige en gedragen ‘heen-wijzers’ worden naar die visser van Galilea, naar de levende Jezus in hun midden.

Het is goed dat het eucharistie-vieren doorgaat vandaag. Dat christenen en geloofsgroepen willen blijven samenkomen 

om te doen wat Jezus ooit vroeg: ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’.

Kerkelijke beleidsmensen kunnen alleen maar heel blij zijn dat het gebeurt. Dat - als er morgen haast geen traditionele priesters meer zullen zijn - gevormde en begeesterde christenen en geloofsgemeenschappen in woord- én tafeldiensten de Geest van Jezus levendig blijven houden vandaag.

Wat een zegen: dat christenen met en door elkaar brood en wijn voor de wereld willen blijven zijn. Waar zij zo samenkomen, daar komt Jezus voluit in hun midden, daar blijft kerk tastbaar en aanstekelijk present.

Laten we dankbaar zijn om het roepings- en zendingswerk van de Geest, dat doorgaat in kleine maar warme geloofsgemeenschappen,

in christelijke samenkomsten in de diverse maatschappelijke sectoren

én in gelovige gezinnen en gezinsgroepen.

(Een tevreden, blije mijmering na een mooie zondagsviering, op de eerste adventszondag, gedragen door twee vrouwen én door de hele gemeenschap.)

 

 


«   »