Er zijn zoveel nieuwe roepingen, al decennia!

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 11:30

Het is boeiend om in te zien hoe in en door de geschiedenis  ook het religieuze en godsdienstige denken evolueert.  Het is wenselijk om de positieve kant van deze ontwikkelingen  aan te wijzen, bekend te  maken en te ondersteunen.  Er zijn werkelijk hoopvolle en bevrijdende dingen bezig voor wie dieper ziet. Neem nu ‘de roepingenkwestie’ in de kerken, neem nu roepingenzondag.

Nu zovele groepen en geloofsgemeenschappen, bewegingen, organisaties en instellingen roepen om voorgangers in bezinning en gebed, in zegening en viering krijgt het begrip pastorale en geestelijke roeping de kans om voluit open te bloeien.

Allen die die zich laten voorstuwen door de Geest  kunnen nu hun zending op zich nemen en begeesterd en begeesterd ingaan op de roepstem van gelovigen en groepen. Zoals in de eerste tijd van het christendom zendt de Geest gewoon nieuwe mensen daar waar een nood is.

Vele actieve, gevormde en bezielde christenen kunnen in geweten en geloof niet anders dan inspelen op die vandaag maar ze gaan ook voor in bezinning en gebed, in zegening en viering omdat zij zich diep en waarachtig geroepen en bewogen weten  door die roepende en stuwende Geest van Jezus.

Nieuwe voorgangers staan overal op, vragende en ontvankelijke  groepen en gemeenschappen zijn er overal. Waar die twee elkaar kunnen vinden,  is het als een nieuw Pinksteren.

‘In de Geest en in de goddelijke liefde’ zijn christenen vrij:  vrije kinderen van God die nu en dan boven de wet en de voorschriften mogen gaan staan.  Dat weten we sedert Jezus en Paulus.

(Beeld Toni Zenz)


«   »