Wat een crisis in de Duitse kerk!

Gepubliceerd op 8 juni 2021 om 11:02

Wat een crisis in de Duitse kerk!

Wat een scherpe kerkelijke zelfanalyse van de open denkende kardinaal Reinhard Marx!

Het is een belangrijk bericht in de Vlaamse kranten vandaag, juist op de dag dat men 50 jaar IPB viert in de Vlaamse kerk!

Bij nader toezien horen de twee bij elkaar.

Had het centrale kerkelijke gezag in Rome de bijzonder stevige en constructieve aanbevelingen van het IPB (en de vele andere aanbevelingen van pastorale overlegorganen, wereldwijd) opgevolgd, dan had de institutionele crisis in de Duitse kerk en in zovele andere plaatselijke kerken in de wereld kunnen voorkomen worden.

De feiten allerhande bevestigen deze stelling overvloedig.

Zo getuigt ook kardinaal Marx: “We zitten op een dood punt en dat is helemaal onze schuld”. De crisis in het christendom is inderdaad niet zozeer een crisis door de kritische Verlichting en door de aanpassing van de kerk(en) aan de seculiere cultuur.

Voor open christenen en kerkmensen - én voor het jarige IPB - is het een aansporing om meer dan ooit te blijven doorgaan op nieuwe wegen van openheid en verbinding, in de geest van de openheid en verbinding van Jezus, Paulus en de evangelisten.

Veel courage, IPB!!

(Beeld DS zaterdag en zondag 5 en 6 juni 2021)


«   »