Godsdienstonderwijs anno 2021

Gepubliceerd op 31 augustus 2021 om 10:13

Zo zullen ze daar weer in de godsdienstles zitten vanaf overmorgen!

Leerlingen die levensbeschouwelijk en religieus heel verschillend denken en in het leven staan: een kleine groep gelovigen, een groepje ongelovigen, een paar leerlingen die eerder nihilistisch denken, een grotere groep die open religieus is en een grotere groep die pluralistisch-agnostisch tot atheïstisch is. De klas is een spiegel van de pluralistische samenleving anno 2021!

Het boeiende onderzoek van de faculteit Theologie en Religieweten- schappen van de K.U. Leuven bevestigt wat godsdienstleerkrachten al vele jaren op het terrein ervaren.

De plurale klassituatie geeft de godsdienstleerkrachten unieke kansen om ruimte te scheppen voor getuigenis en uitwisseling, verkenning en verdieping. Om te oefenen in het leren samenleven in een diverse context. Het is respect leren opbrengen voor elkaars eigen ervaring en verhaal. Tegelijk zal er ruimte zijn om elkaar te bevragen. Godsdienstleerkrachten kunnen hun leerlingen ook het inzicht meegeven dat er doorheen die verscheidenheid een open en gedeelde weg te gaan is. Ze kunnen jonge mensen oefenen in het open en verbindend denken.

Juist godsdienstlessen zullen daarenboven ook een verkenning aanbieden van de identiteit van de levensbeschouwelijke en religieuze tradities en van de recente evoluties in het humanistische en godsdienstige denken, met name in de christelijke traditie. 

Ja, het een veeleisende opdracht, maar het is ook een kostbare, relevante opdracht, meer dan ooit! Godsdienstlessen anno 2021 kunnen een dienst zijn aan een open en verbindend humaan denken en tegelijk aan een open en verbindend christelijk denken.

Een warme groet van bemoediging aan alle godsdienstleerkrachten! 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.