Kerken herbestemmen

Gepubliceerd op 31 augustus 2021 om 11:26

Kerken tot plekken van open en verbindende

zingeving en spiritualiteit blijven bestemmen.

Dat zou de mens en samenleving deugd doen,

dat zou het evangelie meer kracht en uitstraling kunnen geven.

De suggestie van Tom Hannes, auteur en filosofisch onderzoeker,

in het opiniestuk in DS van zaterdag 21 augustus 2021

zit in de goede richting.

Hij pleit ervoor om herbestemde kerkgebouwen tot ruimtes te maken voor rituele omkransing van de wanhoop, angst en verwarring rond de klimaatontregeling en de toekomst van het leven op aarde.

Het zou nog sterker zijn als kerken tegelijk ook open, creatieve ruimten  van  weerbaarheid, ommekeer en verzet tegen de ongelijkheid in de wereld en de vernietiging van het leven op aarde zouden kunnen worden.

Ik heb vroeger ook al gewezen op de mogelijkheden om open kunstenaars vrij podium te geven voor hun expressie van een levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit voor deze tijd.

Kerkgebouwen zouden ook een dak boven het hoofd kunnen worden

voor de nieuwe voorgangers met hun vernieuwende rituelen rond geboorte, volwassenwording, huwelijk en overlijden.

Er zijn vele manieren om kerken nog een zinvolle bestemming te gunnen. Er zijn vele, elkaar aanvullende wegen om de

de inspiratie en waarden van Jezus en het evangelie gestalte te geven in en voor de 21ste eeuw.

In familie- en vriendenkring zie ik dat de aankomende generaties steeds vaker beroep doen op de nieuwe - open en verbindende -  spirituele en christelijke gidsen. Dat zal alleen maar versneld doorgaan als er nog minder traditionele priesters zullen zijn morgen.

Als de overheid ruimte blijft maken voor een open, verdiepende en verbindende zingeving en religie dan zal dat de samenlevingsklimaat ten goede komen. 

Als de institutionele kerk weer connectie wil krijgen met de nieuwe spirituele en religieuze dynamiek buiten haar kerkdeuren dan kan ze maar beter vrij en enthousiast communiceren dat ze haar deuren wenst open te gooien voor bondgenoten in de zorg voor het diepere menszijn!

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.