Een nieuwe weg van openheid en verbinding in humane zingevingsgesprekken, in spirituele en religieuze uitwisseling, in geloofscommunicatie en pastoraal

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:13

Niet meer zij die weten en wij die niet weten.

Niet meer top-down of van boven naar beneden.

Niet meer passieve, vrijblijvende conferenties.

Wel elk vanuit de eigen ervaring en beleving.

Elk vanuit de eigen wijsheid, openbaring en verlichting.

Elk vanuit de eigen spirituele bronnen.

De kracht van uitwisseling en wisselwerking.

Elkaar horen en lezen.

Op verhaal komen bij elkaar en door elkaar gelezen worden. 

Herkennen en erkennen.

Inzichten, ideeën en inspiratie ontvangen en doorgeven.

Een nieuwe weg van openheid en verbinding in ons samenkomen?

Het is elkaar diepere vragen stellen over leven en samenleven.

Elkaar diepere ervaringen over ons mens zijn op aarde vertellen.

Wat bedrukt ons de laatste tijd?

Welke vragen en bekommernissen houden ons bezig?

Vinden we nog hoop?

Wat blijft ons kracht en moed geven om toch door te gaan?

Wat zijn onze bronnen? Wie zijn onze gidsen?

Wat een magie! Wat een warmte!

Daar waar mensen samen naar het diepe mogen varen!

Wat een zegen waar mensen over de diepere gedeelde levensweg kunnen spreken!

Waarom zouden we het niet proberen, thuis met vrienden,

in een of andere nieuw op te richten gezinsgroep of zingevingsgroep,

met een of ander nieuw spiritueel of pastoraal initiatief?

Een namiddag of avond met een panelgesprek.

Mensen die maandelijks samenkomen.

Zoals Fokke Obbema het deed in zijn schitterende boek ‘De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan.’

Mensen met diverse levensbeschouwingen in alle openheid, vrijheid en eerlijkheid laten spreken of getuigen over hun diepere levensweg, over hun zoeken en vinden van levenszin en levensmoed, over hun religieuze beleving.

 

Het kan in interlevensbeschouwelijke groepen.

Het kan in een religieus verband.

Het kan met een groep christenen.

Aan elkaar vertellen welke weg we zijn gegaan en nog steeds verder gaan op het vlak van zingeving, spiritualiteit en religie.

Probeer het eens. Het zal het begin zijn van nog meer.


«   »