De weg van openheid en verbinding in het soefisme, een mystieke stroming in de islam De weg van verbinding in religies en levensbeschouwingen

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:20

De visie van Rumi (Perzische filosoof en dichter, 1207-1273)

Alle levensbeschouwingen en religies hebben hun geschriften waarin het vertrouwen in een leven-gevende en dragende godheid wordt bezongen.

Uiteindelijk zijn alle religies in essentie hetzelfde, zegt Jalal ad-Din Rumi. Religies zouden elkaar moeten zoeken en vinden in eenzelfde openheid en verbinding.

“Daar de Geliefde slechts één is,
zijn religies niets anders dan hetzelfde.
Indien er honderd heilige boeken zijn, 
zijn zij niets anders dan één hoofdstuk.
De honderd richtingen die worden gevolgd 
leiden tot hetzelfde altaar.”

Uitspraak van Kabir Das (Indiase mystieke dichter, 15de eeuw)

“Ik lach als ik hoor dat de vis in het water dorst heeft.

Je ziet niet dat de werkelijkheid is waar je thuis bent.

Oh, jij die mij dient, waar zoek je me?

Zie, ik ben bij je.

Ik ben niet enkel in de tempel noch in de moskee,

niet in de Kaaba noch op de Kailash,

niet in riten en ceremoniën,

noch in yoga en onthouding.

Wanneer je een waarachtig zoeker bent,

zal je me meteen zien,

me op ditzelfde ogenblik ontmoeten.

God is de adem van alle adem.”

Vrij naar de woorden van Hafez                                                          (Perzische mystieke dichter, 1320-1390)

“Ik heb zoveel van God geleerd dat ik me niet langer

moslim, boeddhist, hindoe of jood kan noemen.

De waarheid heeft me zoveel van zichzelf medegedeeld 

dat ik me niet langer man, vrouw,

engel of ook maar mensenziel kan noemen.

De liefde heeft me zozeer doordrongen

dat ze me in de as heeft gelegd

en me bevrijd heeft

van elk begrip, elke voorstelling

die mijn verstand ooit gekend heeft.”

Vrij naar Ibn Arabi

(Arabische, islamitische theoloog uit ‘het islamitische Spanje’,

1165-1240) 

 

Mijn hart is ruim en beweeglijk

“Mijn hart is ruim en beweeglijk:

het kan de vorm aannemen 

van een weiland voor de gazellen,

van een klooster voor de monniken,
van een tempel met hindoe beelden,

van de kaba voor de moslim pelgrims,
van de stenen tafelen met de joodse geboden,

van de bladzijden van het evangelie,
van de Universele Verklaring van de Mensenrechten van de humanisten.

Mijn geloof is

het geloof van de liefde.

Ik volg de reizigers van de karavaan

van de universele verbondenheid.

Liefde is mijn geloof,

liefde is hoe wij met God verbonden moeten zijn.”

Voor een persoonlijke bezinning of een gesprek in groep

*  Kunnen we de geciteerde uitspraken van de open soefi-denkers zelf beamen?

*  Hoe zien we het bestaan van verschillende godsdiensten? Hoe zien we de verhouding tussen de godsdiensten?

*  Wat kunnen we doen om de toenadering en verbinding tussen religies te bevorderen?


«   »