Religie is ruimte scheppen voor diepere connectie

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 11:00

Religie is geen creatie van de mens, evenmin enkel een aanbieding van een godsdienstig instituut. Religie is niet enkel te zoeken bij bedienaren van de officiële erediensten.

Religie is een levende connectie, een diepere connectie in en doorheen het dagelijkse leven. Religie kan overal en bij iedereen tot stand komen. Religie ontluikt bij het zich toeleggen op de diepere bestaansverbinding in het leven en samenleven.

Religie is ‘een dimensie’ in en van de werkelijkheid. Religie is daar waar de mens zich laat aanspreken door de werkelijkheid. Religie is open en ontvankelijk worden  voor de openbaring van de diepte en hoogte in de werkelijkheid.

Religie is in contact treden met de transcendentie van het leven.

Het is kijken en schouwen, het is luisteren en horen: het stille fluisteren, het sterke aangrijpen, het verrijkende inspireren.

Het gebeurt in godsdiensten, het gebeurt in alle ‘aandachtig bewustzijn’ van ontvankelijke mensen: het is attente aandacht voor een diepere Aanwezigheid. 

Religie is connectie met de Bron van alles, met de Bron van alle leven,

met het Fundament van alle zijn, met het Mysterie dat in en achter de werkelijkheid schuilgaat.

Religie is ruimte laten en scheppen voor het finaal onzichtbare, onzegbare, onbereikbare: het ons overstijgende, het absolute, het goddelijke.

In vrijheid verder mijmerend na een inspirerend gesprek van Lucette Verboven met prof. Louis Dupré. Een gesprek van al hele tijd terug maar nog steeds heel relevant.


«   »