Een nieuw open denken over een open God

Gepubliceerd op 9 juli 2021 om 10:07

Het doorgroeien naar meer religieuze openheid en verbinding, binnen en buiten de religies, vinden we ook terug bij Willigis Jäger.

Willigis Jäger pleit in zijn boekje ‘Voorbij God’ voor een nieuwe, grote verbinding tussen de godsdiensten. Zie ook zijn boekje ‘Parels van Wijsheid’, een bundeling van zijn mooiste kernteksten uit zijn werk.

“Wat 90% van de bevolking onder God verstaat, bestaat goddank niet, zei theoloog en pater Karl Rahner sj ooit. De kosmische en mondiale werkelijkheid van de 21ste eeuw  heeft behoefte aan een moderne, mondiale spiritualiteit.

Binnen de religies bestaat een vorm van afgoderij die erger is dan de aanbidding van afgodsbeelden, namelijk de aanbidding van begrippen, dogma’s, intellectuele godsvoorstellingen. 

De godsdiensten moeten voorbij hun eigen theologische invulling van God. Ze kunnen elkaar vinden voorbij hun eigen godsvoorstelling in een verbindende eenheidservaring in en doorheen het leven, een mystieke ervaring van het ongrijpbare goddelijke.

Dit kan de toekomst van de wereld bepalen. De toekomst van de mensheid hangt af van het vermogen om samen te werken. Religies kunnen dit samen hinderen of bevorderen.”

In die lijn constateert Willigis Jäger dat er een nieuwe, bredere spiritualiteit is ontstaan de voorbije decennia.

“Met transconfessionele spiritualiteit is geen religie bedoeld maar religiositeit voorbij de religies. En deze religiositeit is een grondtrek van onze menselijke natuur. Het is de diep in ons verankerde neiging ons voor het geheel en het Ene te openen.

Tot nu toe manifesteerde die zich in de vele religies in de wereld, want buiten de religies bestond er duizenden jaren lang geen scheiding tussen religie en spiritualiteit.

Tegenwoordig echter beleven we dat deze religieuze kracht zich van de traditionele religies  losmaakt. Ik ontmoet steeds meer mensen die religieus zijn zonder zich tot een religie te bekennen. Hierin herken ik een spoor van de voortschrijdende bewustzijnsevolutie.”

Is er niet al langer sprake van een atheïstische spiritualiteit. Denken we maar aan het gelijknamige boek van Leo Apostel. Of aan de bestseller ‘Religie voor atheïsten’ van Alain de Botton. Of aan het boek van Sam Harris, ‘Het huidige moment. Spiritualiteit zonder religie.’

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Walter
9 maanden geleden

Schitterend boek...en fijn om het even onder de aandacht te brengen.

Walter Van Wouwe
9 maanden geleden

Schitterend boek...helemaal mijn visie.