De Fundamenten

Gepubliceerd op 6 mei 2021 om 17:34

Ramsey Nasr geeft in drie essays een inkijk in zijn beleving en verwerking van het coronajaar 2020.

Hij heeft het over de algehele achteloosheid tegenover onze natuurgebondenheid.

Hij analyseert de hysterie van een kleine groep extremisten tegenover de coronacrisis.

Hij constateert een grotere bewustwording van onze menselijke kwetsbaarheid in de brede bevolking, door de coronacrisis.

Hij mist de zin voor urgentie in de politiek.

Hij neemt de politiek hard op de korrel. Ze vluchten hun verantwoordelijkheid.

Ze zijn niet moedig. Ze kunnen niet samenwerken met het oog op de ernst van de situatie.

Ze laten de vernietigende, economische machten teveel ongemoeid.

Ze kunnen de burgers niet stuwen en sturen.

Het is nochtans 5 voor 12!!

We zijn volop bezig met het weggraven van de fundamenten van het leven en samenleven op aarde.

Het huis zal onverbiddelijk instorten als we zo nog even verder doen.

We hebben dringend een nieuwe omgang met de natuur nodig.

Het boek Fundamenten ligt in de lijn van andere, recente publicaties.

Alle auteurs komen tot dezelfde analyse en conclusie.

Ze brengen allemaal dezelfde waarschuwing  en oproep.

We hebben een revolutie nodig in ons denken en handelen.

Het boek overtuigt en schudt wakker.

Of en wanneer de politiek gaat volgen, is nog onduidelijk.

De lezer kan alvast beginnen: met een nieuwe leefwijze, met passende maatschappelijke inzet én met een ander politiek stemgedrag.

Het boek heeft het over de politiek in Nederland. Maar een en ander is algemeen herkenbaar.

Fundamenten is een inspirerend boek.

Motiverend en mobiliserend.


«   »