Mohammed. Van profeet tot legerleider.

Gepubliceerd op 25 mei 2021 om 18:48

“Mohammed was de perfecte mens. Hij kon Gods openbaring perfect ontvangen. Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, is - dus - perfect.

Heel de Koran is perfect, voor altijd geldend dus.”

Zolang dit soort gesloten, godsdienstige aannames worden aanvaard, zolang leidinggevenden en grote groepen gelovigen zulke absolute waarheden blijven voorhouden en/of accepteren, zolang zal er geen grondige dialoog mogelijk zijn, geen echte wisselwerking met andersdenkenden, geen interreligieuze verbondenheid en wederkerige samenwerking en integratie in de samenleving.

Het is o zo kostbaar dat er degelijke, wetenschappelijke studies blijven verschijnen over godsdiensten en hun ontstaan.

Het is goed dat gefundeerd historisch onderzoek het gesloten godsdienstig denken opent en toont dat de werkelijkheid groter is dan ideologische, beperkende aannames, die menselijke constructies zijn.

Er moeten nog vele ‘traditionalistische’ godsdienstige uitgangspunten worden verruimd en overstegen, in de islam en in de andere grote godsdiensten.

Pas dan kunnen de oude godsdiensten echt betekenisvol worden voor de mens en de wereld van de 21ste eeuw.

Zo niet, blijven ze nodeloze struikelblokken leggen op de weg naar een gedeelde menselijkheid en een verenigde wereld.


«   »