Het begin van een andere wereld? Een try-out!

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 10:53

Nee, het einde van de wereld is (nog) niet in zicht.

Maar er komen zeer ernstige klimaatontregelingen

als de opwarming van de aarde doorgaat.

(Nu haast dagelijks nieuws in de krant)

Het is ook niet waar dat we niets meer kunnen doen

aan het klimaatprobleem,

aan de verbetering van de wereld.

Ook collectief gedrag en grote systemen kunnen veranderen

vanuit een nieuw bewustzijn.

Een meer bezielde en begeesterende verhouding

tussen de mensen en volkeren

en tussen de mensen en de aarde,

maakt het leven en de wereld

op staande voet zinvoller en aangenamer.

Elk positief impact - persoonlijk en politiek -

van-meer-verbonden-leven-met-alle-levende-aardebewoners

telt!

Steven Vromman begint zijn schitterend boek(je)

met het vrolijke uitstervingslied en 

eindigt het met het vrolijke overlevingslied.

‘Het begin van een andere wereld’

is een vlot leesbaar boek.

Stevig gefundeerd.

Met een omvattende visie en tegelijk zeer concreet en praktisch.

Met een heel realistische kijk

en tóch een positieve, hoopvolle blik op de toekomst.

Met veel humor,

die alles (ver)draaglijk maakt.

Dat is ook de grote, eigen kracht van dit boek.

Het vindt de perfecte insteek én toon

om de huidige polarisatie

rond de klimaatverandering te overbruggen.

Om mensen uit de angst en moedeloosheid te halen

en aan te zetten om met veerkracht en vernieuwde motivatie

verder werk te maken van een nieuwe, leefbare wereld.

Het is het beste boek dat ik tot nu toe las

over het klimaatprobleem  

en over het geheim van de tegenstrijdigheden

in het biologische leven zelf

en in het bijzonder in het leven van de mens.

‘Zeer warm’ aanbevolen.

PS. Het boek hoort bij een voorstelling van

‘Het begin van een andere wereld? Een try-out!’

Zie meer op www.lowimpactman.blog/lezingen


«   »