Zeven vormen van atheïsme

Gepubliceerd op 2 juni 2021 om 11:20

De enige aanneembare realiteit is het veelvoudige menselijke wezen

met zijn vele tegenstrijdigheden: op het vlak van doelstellingen,

waarden en levenswijzen.

Het geloof in God is vol mysterie. God is onkenbaar en lijkt zich teruggetrokken te hebben uit de geschiedenis.

Maar het geloof in de mensheid is tot nu toe ook geen succes.

Welk menselijk project heeft meer menselijkheid gebracht?

Een betere mensheid zonder God bestaat ook nog niet. Een betere mensheid is even onbereikbaar als God.

Is er echt humane vooruitgang in de mensheid? Hoe humaan was de 20ste eeuw? En hoe was het met de eerste twintig jaar van de 21ste eeuw?

Atheïsme en theïsme staan dichter bij elkaar dan velen denken, dan vele atheïsten en gelovigen denken.

Er zijn vele overeenkomsten tussen beide stromingen.

Religie, democratie, mensenrechten, wetenschap, techniek, transhumane projecten, het zijn allemaal visioenen, projecties.

De werkelijkheid blijft mysterieus en weerbarstig. Tot nu toe slaan alle dromen erop stuk.

Geloof en ongeloof zijn andere mentale opstellingen tegenover het mysterie van de werkelijkheid.

Het verschil tussen geloof en ongeloof is kleiner dan we doorgaans beweren.

Gelovigen en ongelovigen staan tegenover dezelfde onbevattelijke en onvatbare realiteit van het leven en de wereld.

Ze kunnen beter samen op weg gaan dan elkaar te bestrijden en elkaar met wortel en tak te willen uitroeien.

Ze zijn allebei begaan met de onbegrijpelijke en onbeheersbare dubbelzinnigheid in het leven, in de werkelijkheid, in de mens.

Want zoveel is duidelijk vandaag:

de wereld is wezenlijk tegenstijdig, paradoxaal en dubbelzinnig.

John Gray, ‘Zeven vormen van atheïsme. Een zoektocht om het menszijn te begrijpen’.


«   »