De kwetsbare mens

Gepubliceerd op 7 juli 2021 om 11:22

“De mens is een koord, geknoopt tussen dier en Übermensch, een koord boven de afgrond.” (Friedrich Nietzsche)

En telkens weer blijkt uit de nieuwe feiten

dat deze rake typering juist…

We kunnen maar niet de dingen en onszelf doorgronden.

We kunnen maar niet voorkomen of vermijden.

We zijn nochtans vrij, we kunnen anders handelen!

Maar zie, we schieten tekort, we struikelen.

En telkens weer is er een tragische afloop.

We zijn gespleten wezens.

We doen niet wat we moeten doen.

‘We hadden beter moeten weten’,

zeggen we, als het te laat is.

We blijven dubbelpersoonlijkheden.

We zijn ‘een tragische mogelijkheid’.

We moeten altijd weer onszelf te boven komen.

We hebben telkens weer ons lot te dragen.

Onze moraliteit is bipolair.

We zijn tussenwezens op de aarde:

tot nu toe nog niet tot goedheid en gerechtigheid in staat.

Zo leren we uit de coronapandemie…

Zo leren we uit de ondraaglijke kloof tussen arm en rijk.

Zo leren we uit de klimaatverstoring op aarde…

Het boek van Jos De Mul ‘De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie’ (2014) blijft bijzonder relevant.

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.