Corpus Christi

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 14:49

Corpus Christi

 

Een goede film doet ons naar huis gaan

met vragen die ons openen…

Corpus Christi stuurt ons huiswaarts

met vele boeiende vragen…

Wanneer is een pastorale roeping authentiek?

Wie kan priester worden?

Kunnen christenen niet allen priester zijn?

Wie kan zichzelf aanvaarden en overstijgen?

Wie kan het lastige in de ander aanvaarden en overstijgen?

Wie kan de ander bij zijn zwakte en blinde vlek brengen?

Wie kan vergeven en verzoenen?

Wie kan God God laten zijn?

Wie laat God groei-in-liefde-en-gerechtigheid worden?

Wie laat in het lichaam van de naaste ook het ‘Corpus Christi’ zien?

Wie durft de starre godsdienstige of kerkelijke regels openen

voor meer leven en samenleven?

Wie kan godsdienst en Kerk vernieuwen?

Wie geeft de Kerk weer terug aan de gelovigen?

Wie beleeft het?

Dat de kinderen Gods vrij zijn!

Wie beleeft het?

Dat het evangelie ruimte

voor meer en diepere humaniteit wil scheppen!

Bij de film ‘Corpus Christi’ van Jan Komasa

 

Kan de Kerk een berouwvolle moordenaar met een oprechte pastorale roeping tot priester wijden?

Wil een parochie door zo’n priester worden begeleid?

Kunnen wij onze eigen misstappen aanvaarden en overstijgen

en het tekort schieten van anderen vergeven?

Kunnen we aanvaarden dat elke mens, elle christen, elke kerkmens zijn zwakke kanten blijft meedragen?

Kan de kerkelijke leiding ooit haar eigen - al te menselijke - regels verlaten en zich in haar zelforganisatie meer afstemmen op de Geest van het evangelie en de Geest in de gelovigen?

Kunnen we het licht dat in elke mens schuilt,

versterken in verbinding met het licht van het evangelie?

Zien we in elk menselijk lichaam ook iets doorschijnen van het ‘Corpus Christi’?

Wat een krachtige film.

Geen simpele zwart-wit tegenstellingen.

Geen voorgekauwde stellingnamen.

Wel een confronterende parabel zoals Jezus’ parabels toen.

Wel een bezinning voor elke kijker, van elke mens.

Wat een krachtige film.

Met de focus op de mooiste menselijkheid, altijd en overal.

Met de focus op de blijvende humane, sociale en religieuze kracht van het evangelie.

Sterke acteerprestaties. Mooi camerawerk.

Warm aanbevolen.

Een film met gegarandeerd een diep nagesprek.


«   »