Unorthodox

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 14:54

Vierdelige Netflix-serie.

Een indringende schets van het verstikkende milieu van ultraorthodoxe joden in New York.

Unorthodox biedt een correcte weergave van de cultuur, taal, rituelen en kledij van de joods-orthodoxe geloofsgemeenschappen.

Het is tegelijk een raak en kritisch portret van de geslotenheid van de denk- en leefwereld van sectoïde gemeenschappen.

De serie verschaft daarbij een goed inzicht in de negatieve werking van het trauma van de Holocaust in de joodse religie.  

Eigenlijk is Unorthodox evenzeer een exemplarisch beeld van het functioneren van fundamentalistische godsdienstigheid. Van de invloed van - persoonlijke of collectieve - traumatiserende ervaringen op het ‘fundamentaliseren’ in cultuur en religie.

Meer in het algemeen: de tv-serie is een goede weergave van religie die niet kan omgaan met de vrijheid en redelijkheid van de mens. Is het fundamentalisme in de godsdiensten niet een ongelukkige wijze van verzet tegen de voortschrijdende tijd waardoor de positieve kanten van religie finaal helemaal teniet worden gedaan?

 

Unorthodox geeft een heel beklijvende schets van de ingrijpende, nefaste invloed van een gesloten, reactionair godsdenken op het leven en samenleven van mensen.

De tv serie is in die zin een pleidooi voor open, vrije en verbonden godsdienstigheid.

Het is ook een ode aan krachtige figuren die zich ‘bevrijdend’ verzetten tegen de afgeslotenheid van religie.

Zeer mooie serie.

Schitterende acteerprestaties.

Zeer aanbevolen.


«   »