Een tijd van overgang


Deze nieuwe website is ontloken in de lange lockdowntijd  tijdens de coronapandemie. Ze wil het verscherpte bewustzijn dat in die periode is doorgebroken, levendig houden en doorgeven. De grote maatschappelijke uitdagingen voor de 21ste eeuw zijn al een hele tijd duidelijk. Maar de coronapandemie heeft ons nog beter doen inzien wat de leemten en blinde vlekken zijn in onze huidige omgang met de aarde en met elkaar.

Iedereen voelt het nu nog beter aan. We zijn de voorbije decennia binnengetreden in een ander klimaat: letterlijk en figuurlijk. De verhouding tussen mens en natuur is grondig gewijzigd. Er is nood aan een nieuwe economie en een nieuwe politiek. Culturen en godsdiensten zijn aan verandering toe. Een nieuwe spiritualiteit dringt zich op. Er is eenander toekomstbeeld wenselijk, met andere uitgangspunten over mens, wereld en God. Een visioen van gerechtigheid en vrede voor heel de aarde, zodat ook toekomstige generaties waardig kunnen leven op onze planeet. 

Dat alles vraagt om een nieuwe beleving van ons allen: in ons persoonlijk leven en in ons samenleven. We worden allemaal uitgenodigd en uitgedaagd om anders te leven. Het is belangrijk en het kan. ‘Zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.’ Zo verwoordde Mahatma Gandhi (1869 – 1948) het en wij sluiten ons daar volmondig bij aan. Met cirkels van veerkracht en verbinding kunnen we de wereld vernieuwen.

Velen zijn er al mee bezig. Elke bijdrage is kostbaar. Elke stap telt. Vernieuwen kan. Het heeft altijd al gekund. Veranderingen komen altijd van onderuit. Wijzelf kunnen een bron van nieuwe stroming zijn of we kunnen ons invoegen in een al lopende stroom.

De kentering in samenleving en religies zal zich de komende decennia sneller en sterker dienen door te zetten. De verandering waarvoor we staan, is van cruciaal belang voor de mensheid: ze heeft te maken met het overleven van de mens op aarde.

Het is tijd voor ommekeer: ‘Turn, turn, turn!’

Open voor elk waardevol denken


Onze inspiratiesite wil ‘het visioen van een gedeelde ethische en spirituele weg’ mee gestalte geven. We willen onze bijdrage leveren op weg naar een hechtere uitwisseling en samenwerking. We willen stappen zetten om de spirituele en religieuze identiteit van de bestaande wijsheidstradities te openen en te combineren met een meer universele aandacht.

Onze inspiratiesite staat open voor elk waardevol levensbeschouwelijk en religieus denken, maar de dragende visie van deze website is het christelijk perspectief. We zijn zelf opgegroeid in die visie en zijn ervan overtuigd dat de joods-christelijke traditie een eigen rijkdom heeft in het geheel van menselijke en spirituele wijsheid. Bovendien vinden we het belangrijk dat het christelijk-spirituele aanbod blijvend wordt aangereikt in de hedendaagse, pluralistische samenleving.

Wij putten uit oude humane, spirituele en religieuze bronnen, maar tegelijk zijn we zeer begaan met het actualiseren van de vroegere inzichten. Wij willen de spirituele inspiratie van lang geleden hertalen naar een visie die betekenisvol en werkzaam kan zijn voor het leven en samenleven in deze tijd. We zullen vooral de oude christelijke bronnen verwoorden in een hedendaagse taal. We doen dat vanuit de voortschrijdende inzichten over mens en wereld, leven en samenleven, spiritualiteit en religie.

De verankering


Onze inspiratiesite is geen ‘officiële’ website. Ze is ontstaan uit de vrije, informele vereniging van mensen met een open geest. Ze brengt in alle vrijheid een eigen kijk op ons leven en samenleven, op de toekomst en op de christelijke inspiratie. Het gebeurt in een kritisch-constructieve geest en in interactie met andere christelijke en kerkelijke instanties en gemeenschappen, in interactie met open denkers.

We ontwikkelen een open humaan en religieus denken voor deze tijd. Het is een heel nieuwe kijk die gefundeerd is op de vroegste traditie van het christendom in de eerste eeuw.

We laten ons met name inspireren door de geest van vrijheid, openheid en verbinding die we terugvinden bij Jezus, Paulus en de evangelisten. 

Deze website is verbonden met het vormingscentrum ‘De Clemenspoort’ in Gent, meer bepaald met de denktank I-lab binnen de Clemenspoort.

Het I-lab of inspiratie-laboratorium is een kleine groep medewerkers die nadenken over een open en verbindende christelijke missie voor de 21ste eeuw. Onze inspiratiesite ‘De weg van verbinding’ is een eigen deelwerking naast de drie andere deelwerkingen van het I-lab: Alpha, Meditation for everyone en I-wave.

De leden van I-lab zijn Walter Van Wouwe, Ives De Mey, Anja T’Kindt, Ilse Spiloes en Jean-Paul Vermassen.