De initiatiefnemer


Aan de wieg van onze inspiratiesite voor een nieuwe tijd staat Jean-Paul Vermassen (°1955). Hij is vele jaren actief geweest in Aalst, als godsdienstleraar in het secundair onderwijs en als vrijwilliger in de parochies en het  dekenaat. Hij was ook parochie-assistent in Aalst en is de stichter van het spiritualiteitshuis Emmaüs, eveneens in Aalst. Jean-Paul was van 1986 tot 1993 studiesecretaris in het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Hij beëindigde zijn beroepsloopbaan als nationaal pastor in de Christelijke Arbeidersbeweging, de laatste jaren vooral als pastor van OKRA en SAMANA.

Momenteel is Jean-Paul Vermassen vrijwillige medewerker in het redemptoristisch missionair centrum ‘De Clemenspoort’ in Gent. Hij is daar lid van de denktank I-lab: een groepje van medewerkers die nadenken over een nieuwe christelijke missie voor een nieuwe tijd.

Het I-lab dient als klankbord-groep voor dit project van de inspiratiebibliotheek, maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website ligt bij Jean-Paul Vermassen. Hij is auteur van diverse boeken en artikels. Hij post ook al ruim vijf jaar inspirerende teksten op zijn Facebookpagina.

Vanuit een terugkeer naar de oorspronkelijke idealen van het eerste christendom


De rode draad in het verhaal van Jean-Paul is zijn zoektocht om het christelijk geloof te verwoorden in een hedendaagse taal en vormgeving. Hij heeft dat vele jaren beroepsmatig gedaan. De laatste vijf jaar illustreert hij met zijn nooit aflatende inzet dat ook vrijwilligers inspirerend kunnen zijn in het spirituele en pastorale landschap van Vlaanderen.

Jean-Paul is heel belezen. De laatste jaren waren vooral de Franse auteurs Michel de Certeaux s.j., Joseph Moingt s.j. en vooral Maurice Bellet zijn bezielende voorbeelden. Hij laat zich ook inspireren door andere open godsdienstige denkers zoals Leonardo Boff, Hans Küng, Edward Schillebeeckx, Paul Tillich, Karen Armstrong, Willigis Jäger en Roger Burggraeve. 

Deze open en vernieuwende theologische denkers hebben hem op het spoor gezet van een spirituele herbronning aan de oorspronkelijke Geest van het eerste christendom, van een christendom dat zeer bedacht is op de mens en de wereld in deze tijd. Iets van deze nieuwe enthousiaste herontdekking wil hij doorgeven via deze nieuwe inspiratiebibliotheek. Met als motto ‘Inspiratie van toen voor nu: in de lijn van de geest van het vroege christendom de weg verder gaan vandaag.’

Inspiratie voor 'een klimaat van openheid en verbinding' voor de 21ste eeuw


Jean-Paul is vooral begaan met de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving en de wereld. Meer dan ooit wil hij christen zijn en Kerk zijn daarop afstemmen. Hij gelooft heel sterk in een op-het-leven-en-de-wereld-gericht christendom zoals dat ook bij Jezus en de evangelisten al het geval was. Het is een christen zijn dat zich helemaal onderdompelt in het leven en in de samenleving om daarin dan de christelijke inspiratie volop te laten werkzaam zijn, zoals de gist in het deeg en het licht in het donker.

Jean-Paul legt de laatste jaren voluit het accent op de universele dimensie van het christen zijn en op de kracht van een open en verbindend christendom. Hij stelt dat de grote godsdiensten voor een nieuwe opdracht staan in de pluralistische samenleving van de 21ste eeuw. Ze zullen alle hun identiteit moeten openstellen om een meer universeel gerichte spiritualiteit uit te bouwen. Godsdiensten kunnen maar een betekenisvolle relevantie hebben als ze hun verschillen overstijgen en zich met elkaar verbinden in dienst van de vereniging van de wereld.

In een tijd dat vele religies eerder fundamentalistisch en nationalistisch geworden zijn - dat laatste mede door een groeiend politiek nationalisme in de wereld - staan de godsdiensten nog voor een grote ommekeer.

De huidige interesse van Jean-Paul Vermassen overstijgt de wereld van de godsdiensten. Ze is eigenlijk zeer aards. Ze heeft te maken met de weerslag van het handelen van de moderne mens op het leven op onze planeet aarde. Het menselijk gedrag heeft het leven op aarde ernstig ontregeld. De mensheid staat voor de dwingende opdracht om een andere omgang met de aarde te vinden. Levensbeschouwing, spiritualiteit en religie zullen daarop dringend moeten inspelen.

Met zijn aandacht voor een universele humane en religieuze spiritualiteit sluit Jean-Paul  zich aan bij andere open en verbindende deelwerkingen binnen het I-lab van de Clemenspoort in Gent. Vanuit het I-lab werden de voorbije jaren al diverse connecties gemaakt met andere open-missionaire C-initiatieven in eigen land en in het buitenland.

Met deze nieuwe website ‘De weg van verbinding’ start Jean-Paul een eigen initiatief binnen het I-lab. Na de coronatijd hoopt hij de website ook te koppelen aan een aanbod van ontmoeting, uitwisseling en vorming rond de hoofdthema’s die op de inspiratiesite aan bod komen.  Walter Van Wouwe is partner in dit nieuwe project van Jean-Paul.